Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

  • извършва се текущо

  • оперативно счетоводно отчитане на всички първични и вторични документи

  • междинно и годишно счетоводно приключване - Изготвяне на месечни, тримесечни, годишни справки и отчети за целите на управлението – стандартни и специфични по критерии зададени от клиента. Изготвяне на годишни финансови отчети, заверка и публикуване в Търговския регистър

  • Изготвяне на годишни финансови отчети, заверка, подаване на годишни финансови отчети към НАП и НСИ. Публикуване в Търговския регистър.

  • Оперативен контрол върху задълженията и плащанията на дружеството – навременната информираност за просрочени плащания подобрява паричния поток и кредитното състояние на компанията Ви.

  • Изготвяне на платежни документи