Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Данъчни услуги за юридически лица

Данъчни услуги за юридически лица

   Благодарение на големия ни опит в областта на данъчното облагане Вие може да разчитате на навременна информация за текущи данъчни задължения. Ние Ви гарантираме спазване на всички срокове за подаване на информация към данъчната администрация. Измененията в данъчното законодателство са непрекъснати, но това вече няма да е притеснение за Вас, защото Прима Нет Консулт България ще следи за всички новости вместо вас и ще Ви информира своевременно.

   Независимо дали Вашата компания търгува на местния и/или международния пазар Вие ще разчитате на стриктно спазване на регулаторните изисквания.

   Част от предлаганите услуги включват:

  • Регистрация по ЗДДС – задължителна, по избори изготвяне на опис на наличните активи

  • Изготвяне и подаване на месечна справка- декларация, декларация VIES

  • Възстановяване на ДДС

  • Изготвяне на всички документи, справки при провеждане на проверки и/или ревизии от НАП

  • Изготвяне и подаване на данъчни декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/

  • Изготвяне и подаване на данъчни декларации и справки  по ЗДДФЛ, Закона за местни данъци и такси, Валутния закон, Закон за акцизите и данъчните складове

  • Данъчни консултации в областта на СИДДО и Европейското законодателство