Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Дистанционна поддръжка

Дистанционна поддръжка
  • Техническа поддръжка по телефон – помощ и съвети. Включва компютърна, мрежова, сървърна поддръжка и взаимодействие с доставчици, партньори.

  • Отдалечена поддръжка – споделяне на екран за отстраняване на компютърни проблеми и предоставяне на помощ и съвет.

  • Мониторинг и управление на ИТ инфраструктура - проактивно откриване на проблеми и заплахи преди да въздействат негативно на Вашия бизнес.

  • Извършване на бекъп копия и тяхната поддръжка - редуциране на риска от загуба на данни и ускорява възстановяването им.

  • Архивиране на данни и тяхното управление до края на жизнения цикъл.
  • Управление на виртуални инфраструктури - оптимизация на използваните ресурси.

  • Управление на облачни инфраструктури - максимално използване на предимствата от хибридните облаци за изчисления.

  • Поддръжка на системен софтуер – инсталиране на софтуерни обновявания, настройки.