Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Еднократно счетоводно обслужване

Еднократно счетоводно обслужване

Еднократно счетоводно обслужване

  •    извършва се най-малко веднъж годишно,

  •    оперативно счетоводство за всички приходни, разходни, платежни документи,

  •    попълване на годишна данъчна декларация и годишни финансови отчети.

 

   Подходящо е за  фирми и физически лица, извършващи търговска дейност и които:

  •    имат  малък документооборот

  •    не са регистрирани по ЗДДС.