Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Непрекъсваемост на бизнес процесите

Непрекъсваемост на бизнес процесите

    Възстановяване след авария на дейтацентър в друг. Постига се чрез постоянно репликиране  на данните и през посветен канал. Повечето компании са осъзнали необходимостта от план за възстановяване след аварии. В същото време остава доста подценявана необходимостта да се тестват сценариите чрез пробни прекъсвания и възстановявания.