Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Управление на дейности

Управление на дейности
  • Посветен или споделен отговорник за Вашите услуги – той управлява поръчките, фактурирането, комуникацията, доставката, инцидентите и ескалацията.

  • Преглед на услуги и отчети – на тримесечие или месечно подготвяни отчети предоставят информация за инциденти, планувани дейности, текущото ниво на услугите и прогнози.

  • Уеб базирана тикет система – Прима Нет Консулт България предоставя портал с достъп за своите клиенти към нашата система за управление на ИТ дейности за проследяване на инциденти и преглед на контролни документи и отчети.

  • База данни със знания – въпроси и отговори, препоръки, наръчници, софтуерни промени, информация от производители.

  • Управление на ескалация – бързо осигуряване на ресурси и познания за решаване на проблем или работа по проект.

  • Управление на достъпността – използване на бизнес гледна точка при оценка осигуряването на достъпност и резервираност.

  • Съвети и консултации при отношенията с партньори, доставчици и клиенти.