Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Управление на облачни услуги

Управление на облачни услуги

  Ние предлагаме специализирани услуги за проактивна поддръжка на облачни инфраструктури в комбинация с операционни системи, пълен мониторинг на производителността и наличността на услугите. Периодични прогнози за необходимите ресурси.

  Услугите за управление на облачни инфраструктури са предназначени да направят последните технологии достъпни и ефективни за клиентите.