1
2
3
4
1
2
3
4

Защо да работим заедно

Опит с малки компании и големи корпорации в Европа и Америка
Офиси в София и Лондон
Гъвкави абонаментни планове за поддръжка, управление на проекти и консултации
Компютърна поддръжка с неограничен брой посещения
Ние помагаме на нашите клиенти да управляват ИТ разходите
Нашите клиенти могат спокойно да се фокусират в тяхната професионална сфера

BUSINESS SOLUTIONS

Контрол над ИТ разходите, максимална стойност от услугите, фокус върху основните бизнес дейности.
Екип от силно мотивирани и опитни специалисти се грижи ИТ услугите да работят за Вас.
Прозрачни ИТ услуги, разходно ефикасни и ефективни, доставящи конкурентни предимства. Нашите решения правят възможно управлението на ИТ услуги и предоставят свобода на избора.

Latest Articles

Preparation

All details and related context should be taken in consideration before any comparison...
June 20, 2016
Икономическо сравнение на модели за предоставяне на ИТ услуги(stay tuned for the English version)

Подготовка

...
June 14, 2016
In the latest post...
June 7, 2016