Нашият екип

Огнян Киряков

Старши мениджмънт консултант 

18+ години професионален опит в управление и трансформации на големи ИТ организации

Милен Люцканов

Старши консултант Cloud computing 

25+ години професионален опит в доставка на ИТ услуги. Специализиция - Hybrid clouds & Networks

Хари Нанев

Консултант Sales 

2+ години професионален опит в маркетинг и продажби. Специализация - managed services, software development

Павлин Бялков

Главен архитект Server Infrastructure 

25+ години професионален опит в доставка на ИТ услуги. Специализиция - Microsoft технологии 

Мартин Тодоров

Главен архитект End-user computing 

24+ години професионален опит в доставка на ИТ услуги. Специализиция - Microsoft технологии 

Петър Матеев

Експерт Odoo ERP 

6+ години професионален опит в доставка на ИТ услуги. Специализация -  Е RP, CRM & IT Service Management технологии

Наньо Нанев

R&D 

4+ години професионален опит в софтуерни разработки. Специализация - авотматизация на ИТ сигурност

Митко Димитров

Главен архитект DEV/OPS

28+ години професионален опит в доставка на ИТ услуги. Специализация - UNIX технологии и DevOps

Марин Димитров

Главен архитект DEV/OPS 

18+ години професионален опит в доставка на ИТ услуги. Специализация - ИТ инфраструктура, мрежови технологии