Условия за ползване

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е само за публично ползване. Информацията се предоставя от Прима Нет Консулт и докато ние се стремим да поддържаме информацията актуална и коректна, ние не даваме никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността по отношение на уебсайт или информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях графики, съдържащи се в уебсайта за каквато и да е цел.

Следователно всеки различен прочит на такава информация е изцяло на ваш риск.

В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, включително без ограничение, косвени или последващи загуби или щети, или каквито и да било загуби или щети, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт .

Чрез този уебсайт можете да свързвате към други уебсайтове, които не са под контрола на Прима Нет Консулт. Ние нямаме контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези сайтове. Включването на каквито и да е връзки не означава непременно препоръка или одобрение на изразените в тях мнения. Полагат се всички усилия уебсайтът да бъде онлайн и да работи нормално. Прима Нет Консулт обаче не носи отговорност и няма да носи отговорност за това, че уебсайтът временно не е достъпен поради технически проблеми извън нашия контрол.