Бизнес решения


Ние помагаме на организациите през целия им жизнен цикъл, докато те се преструктурират и разширяват.

Нашето портфолио от консултантски услуги изчиства неравностите по пътя на устойчивото бизнес развитие.

Ние винаги се стремим да разберем в детайли Вашата бизнес визия, стратегия и моментно състояние. Целта е да бъдем способни да реагираме своевременно на променящите се нужди на организацията.
Веднъж навлезли в спецификата при Вас и непосредствените Ви цели, ние разполагаме с опита задълбочените познания да бъдем надежден партньор, който да помогне за постигането им.
Наша гордост е, че сме помогнали на стотици бизнеси в България да бъдат разпознаваеми на външните пазари, да бъдат на не по-ниско технологично ниво от партньорите зад граница и не на последно място да израстнат в организационната зрялост, която се очаква за да работят на световно ниво.
Процесът по който работим не е сложен и не е нов. Ние добавяме още елементи към вече съществуващите прегледи на визия, стратегия, списък с планове и предстоящи проекти, списък с рисковете
.

Преглед

Интервюта с ключови длъжности, срещи с управленския състав, събиране на документи

Оценка и анализ

Нормализиране на неструктурираните данни, изготвяне на отчети

Дизайн

Итеративен процес, what-if сценарии, приемане на най-доброто решение

Имплементация

Контролиран процес, чрез управление на промяната, анализ на постигнатото след имплементацията

Ползите за Вас

Способността на организацията да реагира бързо и адекватно на променящите се пазарни условия, търсенето на клиенти или нови бизнес възможности е въпрос на оцеляване. Днес нещата се развиват бързо и ако вашата организация може лесно да се ориентира и адаптира, ще избегнете потенциални загуби и бихте могли да се възползвате от нови възможности пълноценно.

Къде Прима Нет Консулт може да ви помогне?

Да бъдете гъвкави и с бързи реакции означава да осигурите на вашите служители от администрацията, продажбите и обслужването на клиенти, бърз, лесен и сигурен достъп до информацията и приложенията, от които се нуждаят. Местоположението не трябва да ги спира, където и да се намират, било в офиса, на път, с клиенти или у дома. Имплицитно, също така означава да гарантирате, че вашите ИТ услуги и комуникации са в състояние да поддържат нови, рационализирани бизнес процеси и са в състояние да се скалират и да се адаптират, за да поемат например добавяне на нови офиси или по-тясна интеграция с вашите клиенти и доставчици, за да осигурят най-доброто изживяване на клиентите.

Нашият опит е с много организации както в публичния, така и в частния сектор, от България и много Европейски страни. Горди сме с нашият успех  - да се докажем и да получим признание за това, че нашите решения поставят българските ни клиенти на равна нога с чуждестранните им партньори.

Неочаквани събития през последните години от финансови кризи до пандемии и облаци от вулканична пепел подчертаха необходимостта от стабилно планиране на непрекъснатостта на бизнеса. Управлението на риска придоби широка публичност и подкрепа. В резултат на това много организации трябваше да преоценят своя подход за оценка и управление рискове на всички нива.

Къде Прима Нет Консулт може да ви помогне?

ИТ услугите и комуникациите са от основно значение за премахване или поне редуциране на много рискове и осигуряват защита на непрекъснатостта на бизнеса, например като позволяват на служителите да работят ефективно от всяко място в случай, че офисът е недостъпен или просто е приет подход на отдалечена работа. ИТ инфраструктурата обаче, е обект на редица потенциални рискове като кибератаки, водещи до загуба на бизнес или лични данни или излизане от строя на приложения за електронен бизнес. ИТ услугите са от основно значение за постигане на съответствие със съответните бизнес разпоредби или законодателство, например спазването на PCI, GDPR или запис на глас на чувствителни телефонни разговори.

Прима Нет Консулт има доказан опит в подпомагането на организациите да подобрят своята устойчивост на неочаквани събития и обстоятелства. Приемайки консултативен подход, ние правим анализ на уязвимостта на ИТ системите и инфраструктурата и предлагаме решения, които да направят вашата организация по-устойчива.

Повишената производителност е Светият Граал на всеки бизнес. Извършването на повече работа от същия период от време от същите екипи е не само добро за маржовете на печалба, но допринася за добрите взаимоотношения с клиентите и удовлетворенността на персонала.

Къде Прима Нет Консулт може да ви помогне?

Един от парадоксите на съвременния бизнес е, че голямото разнообразие от ИТ технологии може да доведе до по-малка производителност. Според изследването на Sage хората използват средно шест различни устройства и приложения, за да взаимодействат с клиенти и колеги, което води до претоварване на комуникациите и стрес. Хората не могат да бъдат достигнати, когато е необходимо; остават множество съобщения, които се опитват да получат една и съща информация, което води до дублиране на усилия, закъснения и пропуснати срокове.

Прима Нет Консулт може да ви помогне да подобрите производителността на индивидуално, екипно и организационно ниво чрез реинженеринг на потока на данни и ИТ процесите, подобряване на колаборацията и интегриране на добрите практики при оптимизиране на бизнес процесите. Нещо повече, производителността може да се подобри чрез предоставяне на всичко това на служителите, без значение къде се намират. Подобряването на тяхната ефективност, когато са далеч от обичайното им работно място, както и намаляване на непродуктивното време за пътуване са също в този обхват.  

Предоставянето на избор на клиентите и бързото и ефективно реагиране на техните нужди е от решаващо значение за успеха на бизнеса. Вашите клиенти все повече искат да се организират по свои правила, тъй като те са по-добре информирани и все по-склонни да търсят и евентуално да преминат към алтернативи от преди.

Намирането и свързването със специалисти и експерти по темата. Присъствие в реално време и незабавни съобщения могат да улеснят персонала, работещ лице в лице с клиентите. Скоростта на бизнеса се увеличава експоненциално с технологиите за колаборация

Къде Прима Нет Консулт може да ви помогне?

Справянето с тези предизвикателства за предоставяне на диференцирана, ориентирана към клиентите услуга може да изглежда като невъзможно предизвикателство, особено когато бюджетите и броя на персонала е под натиск, както никога досега. Но провалът не е опция  - спечелване на нови клиенти е по-скъпо от задъражането на сегашните, а новините за лошото обслужване пътуват по-бързо.

Ние създадохме Прима Нет Консулт в неразвит и чувствителен към цената пазар. Натрупаният ни опит, след като работихме с много организации както в публичния, така и в частния сектор, успяхме да покажем, че нашите решения не само подобряват обслужването, но и помагат на организациите да намалят разходите.

ИТ бюджетите в много организации са под сериозен контрол и натиск. Ключово е ИТ услугите да работят с оптимална ефекасност. Едновременно с това е важно да се гарантира, че ефекасността не компрометира ефективността на ИТ услугите и способността им да подпомагат растежа на бизнеса.

Чрез холистичен поглед и подход към вашите ИТ услуги, ние ще идентифицираме области, в които могат да се направят икономии, например пълен мониторинг, консолидация/трансформация и автоматизация. След това можем да гарантираме, че ще контролирате изцяло разходите си чрез нашите разширени услуги.

Ние предоставяме управлявани услуги, които гарантират, че вашата ИТ инфраструктура работи оптимално денонощно, като всички потенциални проблеми са идентифицирани и решени в много случаи, преди те да окажат някакво въздействие върху вашия бизнес. Нашите предложения за управлявани услуги включват проактивен мониторинг и управление, разрешаване на възникнали или потенциал за грешки, управление на сигурността, управление на производителността на приложенията и поддръжка на място при отстраняване на прекъсвания.

Чрез активиране на нови модели за предоставяне на ИТ услуги и мигриране на клиенти към публични или хибридни облачни услуги от следващо поколение като хибридни облаци, които не само могат да намалят разходите за предоставяне на ИТ услуги, но формират ключова част от планираната миграция към напълно сближена ИТ инфраструктурна среда.

Къде Прима Нет Консулт може да ви помогне?

Бизнес лидерите трябва да обмислят къде, в техният бизнес модел, служителите им са най-ценни. Останалите области подлежат на обмисляне за интеграция и съвместна работа с доверени партньори, за да получат уменията и услугите, които не са налични или просто неефективни, за да бъдат запазени вътрешно в организацията. Правейки това, можете не само да спестите пари, но също така гарантира, че вътрешните умения и ресурси са насочени към дейности, които носят реална стойност за бизнеса.

Работата с доверен партньор може също да помогне за разкриването на нови начини за прагматично използване на съществуващите оперативни бюджети, без да се стига до редуциране на услугите или компрометиране на производителността или надеждността им.

Ние от Прима Нет Консулт съчетаваме силно наследство, предоставяйки управлявани услуги с над 20 години опит в управлението и внедряването на надеждни решения за ИТ услуги и инфраструктура. Успяхме да комбинираме целия си опит и възможности, за да помогнем на нашите клиенти да реализират реални, осезаеми икономии и ефективност, като в същото време работим ръка за ръка, за да направим синергия с вътрешните ИТ отдели за предоставяне на ИТ иновации, които подкрепят постигането на основните бизнес цели.