Прима Нет Консулт България

В ерата на дигиталната трансформация, ние създаваме основата за вашия растеж

Odoo - Sample 1 for three columns

Предимства

Пълна съвместимост с култура, език, мащаб и очаквания от северно-американския и европейския пазар
Значителен опит в управление на ИТ услугите при бизнес трансформации - придобивания, сливания, продажби, влизане на нови пазари и изнасяне или връщане на услуги обратно в организацията
Пълен спектър от ИТ услуги за поддръжка, управление на проекти и консултации

 разбери още

Odoo - Sample 2 for three columns

Бизнес решения

Изграждането и поддържането на ИТ процеси Ви помага да имате пълен контрол над ИТ услугите. Те стават разбираеми, измерими, контролируеми и предвидими. Целта е не само ограничаване на разходите и получаване на най-добрата стойност от ИТ услугите - с тава въпрос за новите възможности, новите клиенти, новите пазари и стойността, която Вашата организация би могла да донесе. 
Odoo - Sample 3 for three columns

За нас

  • Aкумулиран опит и най-добри практики за 10+ сектора

  • Гарантираме ясни и прагматични ИТ и финансови решения


4
офиса - Кеймбридж, Валенсия, Лугано и София 
18+
години на българския пазар 
24
Ентусиазирани служители
119
Доволни клиенти 
    
Demo Logo
    
Demo Logo


Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo


Demo Logo
Odoo • Image and Text

ПРОЕКТ        BG16RFOP002-2.073

 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие

Обща стойност: 10 000 лева