Политика за поверителност

Тази политика описва как информацията за вас ще бъде използвана. Референцията към "вас" визира човекът, който чете тази политика.


Информацията, която събираме

Прима Нет Консулт събира определена информация за вас. Тази информация е използвана и от нашите асоциирани организации и компании в групата ни. В тази политика, референцията за "ние" визира Прима Нет Консулт и нашата група от компании.

Информацията, която събираме за вас може да включва вашето име, контакти, длъжностна позиция, диетични изисквания и вашата автобиография например, в зависимост от вашето желание за взаимодействие с нас. Предоставянето на информацията от вас е изцяло доброволна.

Ние бихме могли да получим информация за вас и от трети лица, като компании от групата или доставчици на услуги .


Информация за трети лица

Информацията, която обработваме, както е описано в тази политика, може също да включва информация за трети страни като вашите служители, директори и други лица от управлението, чиито данни ни предоставяте.  


Системи за обработка на данни

Ние събираме информация за вас директно от вас или посредством нашият уебсайт и други технически системи. Те биха могли да включват, например, нашите:

Компютърни мрежи и връзки
Видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа
Комуникационни системи
Системи за отдалечен достъп
Системи за електронна поща и онлайн чатове
Интернет и интранет
Телефони, гласови пощи, записи от телефонни разговори


Бисквитки

Когато използвате нашия уебсайт, ние можем да събираме информация за вас чрез логовете за достъп до Интернет, бисквитки и други технически средства. „Бисквитките“ са текстови файлове, поставени на вашия компютър за събиране на информация от Интернет логовете и информация за поведението на потребителите. Те се използват за проследяване на използването на уебсайта и наблюдение на дейността на уебсайта и по други причини за обработка на данни, посочени по-долу.

Някои от бисквитките, които използваме, са от съществено значение за функционирането на части от сайта и вече са зададени. Можете да изтриете и блокирате всички бисквитки от този сайт, но части от сайта няма да работят. За да научите повече за бисквитките, които използваме, и как да ги изтриете, моля, вижте нашата политика за бисквитките. 

 

Причини за обработка

Ние обработваме информация за вас поради следните причини:

Привеждане в съответствие с правни, регулаторни и корпоративни ангажименти за управление и добри практики

Утвърждаване съответствието на бизнес политиките (като Интернет сигурност и използване)

Оперативни, като запис на транзакции, обучение и контрол на качеството

Подсигуряване конфиденциалността на информация представляваща търговска тайна

Статистически анализ

Предотвратяване на неоторизиран достъп и модификация на системи

Справки

Утвърждаване безопасност на работа, наблюдение и управление достъпа на служителите до системи, обекти и отсъствия

Управление на екипа, съблюдаване отношението и етичния кодекс от служителите

Обработване на клиентски или на трети лица данни

Маркетингова дейност за нас или компании от нашата група

Анализ предпочитанията на купувачите и подобряване на услугите

Предоставяне услуги на клиентите

 


Разкриване и обмен на информация

По горепосочените причини можем да разкрием и обменяме информация с нашите компании от групата, агенции за кредитни справки, доставчици на услуги, представители и агенти. 

Информацията може да се съхранява в нашите офиси и тези на нашите компании от групата, както и агенции за справки на кредитни организации, доставчици на услуги, представители и агенти, както е описано по-горе.

За нашите клиенти, базирани в Европейският съюз, всички данни, споделени извън ЕС, са обхванати от Споразумението за защита на поверителността, освен когато някои данни се прехвърлят, за да отговорят на нуждите на международен проект. Това се прави с предварителна информираност на клиента.

Имаме въведени мерки за сигурност, за да се стремим да гарантираме, че има подходяща сигурност за информацията, която съхраняваме, включително тези мерки, подробно описани в нашите политики за сигурност на информацията и защита на данните или поверителност. Можете да ги прегледате, като се свържете с нас на dataprotection@primaconsult.net.


Деца

Ние не събираме съзнателно лични данни, свързани с деца под 16-годишна възраст. Ако сте родител или настойник на дете под 16-годишна възраст и смятате, че може да разполагаме с информация, свързана с това дете, моля свържете се с нас на dataprotection@primaconsult.net. Ще ви помолим да докажете връзката си с детето, но ако го направите, можете (при спазване на приложимото законодателство) да поискате достъп и изтриване на личните данни на това дете.


Чувствителни лични данни

Можете също така да ни предоставите чувствителни лични данни, като например расов или етнически произход, религиозни или подобни убеждения, физическо или психично здраве или съдимост, която се събира за следните цели: набиране, администриране на нашата здравноосигурителна схема, мониторинг на равни възможности.

Обикновено ще събираме и записваме чувствителни лични данни само с вашето предварително съгласие. Понякога обаче можем да правим това без съгласие, когато това се изисква или е разрешено от приложимото законодателство. Можем да разкрием вашите чувствителни лични данни на съответните страни, за да изпълним изискванията по приложим закон, за застраховка или съответствие.

Съхранение на данни

Ние съхраняваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим услугите и решенията за изпълнение на транзакциите, които сте поискали, и за други основни цели като спазване на нашите законови задължения, поддържане на бизнес и финансови записи, разрешаване на спорове, поддържане на сигурност, откриване и предотвратяване на измами и злоупотреби и прилагане на нашите споразумения.


Директен маркетинг

Информацията, свързана с вас, ще бъде използвана, за да ви уведомяваме по пощата, имейл или други електронни средства за съответните ни услуги и решения и тези на нашите компании от групата и трети партньори от бизнеса, от които смятаме, че може да се интересувате. Можете да оттеглите съгласието си за използване на лични данни за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас на dataprotection@primaconsult.net. Ние не купуваме или продаваме никакви данни на или от трети страни при никакви обстоятелства.


Промени в Политиката за поверителност

GDPR, PECR, интернет и най-добрите практики за поверителност на данните се развиват. Следователно си запазваме правото да преразгледаме тази Политика за поверителност по всяко време. Ако тази Политика за поверителност се промени по някакъв начин, ние ще поставим актуализирана версия на тази страница. Редовният преглед на тази страница гарантира, че винаги сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, и ако има такава, ще я споделим с други страни.


Допълнителни запитвания

Моля, свържете се с Прима Нет Консулт чрез средствата по-долу, ако искате да коригирате, премахнете или поискате (в съответствие с приложимото законодателство) информация, която съхраняваме във връзка с вас, или ако имате някакви въпроси във връзка с горното. Ще отговорим на всички заявки в рамките на един календарен месец, в съответствие с изискванията на GDPR.

Въпросите, коментарите и исканията относно тази Политика за поверителност са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до:

Служител по защита на данните
Прима Нет Консулт
Централен офис
София
Студентски град
Зелена поляна 4
вход 1
1756

dataprotection@primaconsult.net

Последно обновена: 02 Април 2021